Четвер, 15 Листопад, 2018 - 05:18

Звільнення в запас

 

Обчислення вислуги років

 

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей »передбачено зарахування вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах, зокрема:

один місяць служби за три місяці:

· Участі в бойових діях у воєнний час;

один місяць служби за два місяці:

· У з'єднаннях, частинах і підрозділах, що беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

· На льотній роботі у реактивній та турбогвинтової авіації;

один місяць служби за півтора місяця:

· На льотній роботі в авіації;

· На посадах водолазів;

· На посадах, де виконання обов'язків пов'язане з систематичними стрибками з парашутом, при виконанні річних норм;

· У підрозділах Національної гвардії України з охорони дипломатичних і консульських представництв іноземних держав;

· У частинах і підрозділах спеціального призначення Національної гвардії України (за Переліком посад і на умовах, визначених Міністром внутрішніх справ);

· У високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваних Міністерством внутрішніх справ;

· На посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт;

· Проходження служби в Національній гвардії України військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони атомних електростанцій, ядерних установок і матеріалів та транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших радіоактивних речовин;

· У високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря.

 

Звільнення

 

Особи рядового, сержантського і старшинського складу можуть перебувати на військовій службі за контрактом до досягнення ними 45-річного віку. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишеними на військовій службі понад граничного віку на термін до 5 років.

 

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

· У запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі (рядовий склад - до 40 років, сержанти і старшини - до 45 років, прапорщики і мічмани - до 50 років) і за станом здоров'я придатні до військової служби;

· У відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

 

Згідно ст.15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей» при звільненні з військової служби військовослужбовцям за контрактом виплачується одноразова допомога у розмірі:

· 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби - при звільненні за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням ;

· При звільнення за сімейними обставинами або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

· Військовослужбовцям, звільненим з військової служби через службову невідповідність, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, зазначена допомога не виплачується.

 

Особи рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають право на пенсію за вислугою строків служби:

· Якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу на військовій службі 20 років у календарному обчисленні і більш у відповідності зі ст. 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» - у розмірі: за вислугу 20 років - 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55% відповідних сум грошового забезпечення; за кожний рік вислуги понад 20 років - 3% відповідних сум грошового забезпечення;

· Якщо вони звільнені зі служби за вислугою строків служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку, а ті з них, які є інвалідами війни, -незалежно від віку, і мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України - у розмірі: за загальний трудовий стаж 25 років - 50% і за кожний рік стажу понад 25 років - 1% відповідних сум грошового забезпечення.

 

 У відповідності з Законом України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» ветеранами військової служби визнаються громадяни України:

· Бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх справ або державної пожежної охорони 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;

· Інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби чи при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ;

· Інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, і які мають вислугу військової служби і служби в зазначених органах 20 років і більше.