Неділя, 26 Травень, 2019 - 12:23

Форма та порядок подання запиту на інформацію

1.Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Головного управління Національної гвардії України, розміщена на веб-сайті ngu.gov.ua

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Народного Ополчення, 9-А, кб. 127, м. Київ,10315

на електронну адресу:public-info@ngu.gov.ua

по телефону: (044) 249-28-04.

3. Запит може бути поданий особисто  до служби роботи з публічною інформацією, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається в спосіб, обраний запитувачем,протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Уразі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформація щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

·  Розпорядник інформації не володіє і не забов'язаний  відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої  зроблено запит;

·  Інформація, що запитується,  належить до категорії інформації з  обмеженим доступом;

·  запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

· не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"  зокрема не зазначено:

·  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також  номер засобу зв’язку;

·  загальний опис інформації або вид, назву реквізити чи зміст документа,щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

·  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Форма запиту